10Q Vakbedrijf

10Q Vakbedrijf

Professioneel verwerken van natuursteen is vak apart. Het duurt jaren om dit prachtige, ambachtelijke vak in de vingers te krijgen. Vossen Natuursteen is trots op het certificaat 10Q Vakbedrijf van de Stichting KennisCentrum Steen. Ook in 2019 hebben we ons bedrijf weer op 10 kwaliteitscriteria laten beoordelen. En opnieuw hebben we deze kwaliteitsscan glansrijk doorstaan.

DI-Stone

De organisatie van ondernemers DI-Stone staat voor Duurzaamheid en Innovatie. Een bedrijf heeft ook een maatschappelijke functie voor de regio en de werknemers. Vossen Natuursteen is er trots op dat we aan de eisen van deze organisatie voldoen.

KennisCentrum Steen

Het KennisCentrum Steen bestaat sinds 1954 en bevordert goede voorlichting aan opdrachtgevers over de juiste toepassing van natuursteen. Vossen Natuursteen is aangesloten bij dit centrum en maakt dankbaar gebruik van de kennis die aanwezig is.

Academie

Onze medewerkers nemen regelmatig deel aan de cursussen en opleidingen die de Academie voor Vakwerk in Steen organiseert. De Academie is gevestigd in Utrecht.

Klanten Over Ons

De website www.natuursteen-bedrijven.nl biedt de mogelijkheid aan klanten van de aangesloten bedrijven om online een beoordeling te plaatsen. De website is een initiatief van het KennisCentrum Steen. Vossen Natuursteen is een van de eerste bedrijven die hiervan gebruik maakt. Wilt u als klant uw mening geven? Klik op de button en geef uw reactie.